Baglunge Samaaj UK Executive Committee Members

Ser
Appointment
Name
1
Chairmain Mr Dipak Kaucha
2
Vice Chairman 1 Mrs Chhabimaya Pun
3
Vice Chairman 2 Mr Mahendra KC
4
Vice Chairman 3 Mr Dhan Budhathoki
5
General Secretary Mr Khadka Thapa
6
Secretary Mr Mitra Thapa
7
Treasurer Mr Hari Prasad Gharti
8
Asst Treasurer Mr Home Bahadur Rana
9
Cultural Secretary Mr Lachhuman Rana
10
Asst Cultural Secretary Mrs Chandra Chhantyal
11
Media Secretary Mr Tara Bahadur Shrees
12
Asst Media Secretary Mr Roshan Thapa
13
Webmaster Mr Nandalal Pun
14
Ladies Co-ordinator Mrs Narumati Pun
15
Asst Ladies Co-ordinator Mrs Bishnu Shrees
16
Naumati Baja Co-ordinator Mr Prem Shrees
17
Asst Naumati Baja Co-ordinator Mr Bhim Thapa
     
     

 

Baglunge Samaaj UK Adviser Team

Ser
Name
1
Capt (Retd) Dhan Kunwar
2

Capt (Retd) Rambahadur Pu

3
Capt (Redt) Yam Pun
4
Lt (Retd) Rajan Malla
5
Mr Dolendra Khadka
6
Mr Resham Budhathoki
7
Mr Manbahadur Thapa
8
Mr Kishor Sapkota
9
Mrs Chandra Kumari Shrestha

 

Area Representatives

Ser Area Name
1
Folkstone Mr Shasiram Pun
2
Ashford To be selected
3
Maidstone Mr Nar Bahadur Sunar
4
Plumstead To be selected
5
Hounslow/Feltham Mr Lal Bahadur Roka
6
Harrow/Hayes To be selected
7
Aldershot Mr Ram Bahadur Thapa
8
Farnborough Mr Hira Bhadur Patel
9
Sandhurst Mr Yam Pun
10
Basingstoke Mr Bhakta Thapa
11
Reading Mr Dal Bahadur Shahi
12
Swindon Mr Ashok Bhudhathoki
13
Oxford Mr Chitra Thapa
14
Peterborough Mrs Tara Pun
15
Bournemouth Mr Janga Pun
16
Manchester To be selected
17
Birmingham To be selected
18
York/Catterick To be selected
19
Edinborough To be selected
20
Glasgow To be selected
21
Wales Mr Durga Khadka
22
1 RGR Capt Jiwan Pun
23
2 RGR Capt Dhalindra KC
24
QGS Maj Om Pun
25
QGE Capt Dirgha KC
26
QOGLR WO2 Bhim Shrees