Baglunge Smaaj UK General Members

 

S/N

NAME

ADDRESS UK

ADDRESS NEPAL

1

Jiwan Pun

 RGR

Righa

2

Prem Shrees 1

 Mordan

Pandhavkhani

3

Mahendra KC

 Maidstone

Bhimpokhara

4

Tara Rana

 Portsmouth

Harichaur-5

5

Deoraj Thapa

Aldershot

Pandavkhani

6

Durga Bahadur Pun

Aldershot

Pandavkhani

7

Jit Bahadur Rana

Camberley

Jaljala

8

Ram Bahadur Thapa

Aldershot

Jaljala

9

Narmati Pun

Aldershot

Righa

10

Tara Shrees

Aldershot

Pandavkhani

11

Nar Bahadur Chhantyal

Aldershot

Burtibang

12

Nanda Bahadur Rana

Aldershot

Bhingethi

13

Lal Bahadur Pun

Aldershot

Narethati

14

Dal Bahadur Pun

Aldershot

Jhule

15

Amar Pun

Ashford

Kadesh

16

Dhan Bahadur Kunwar

Ashford

Burtibang

17

Ka Prasad Chhantyal

Ashford

Burtibang, Narja

18

Jhak Bahadur Chhantyal

Ashford

Lammela

19

Mukendra Chhantyal

Ashford

Lammela

20

Narsing Chhantyal

Ashford

Lammela

21

Tika Rana

Basingstoke

Righa

22

Nandalal Pun

Bournemouth

Tangram

23

Bhim Shrees

Bridgend, Wales

Harichaur-6

24

Mansuva Pun

Bridgend, Wales

Chauraha

25

Purna Bahadur Pun

Croydon

Sagdi

26

Hira Bahadur Pun

Farnborough

Phaperkhet

27

Jag Bahadur Pun

Farnborough

Shisakhani

28

Khadka Thapa

Farnborough

Pandavkhani

29

Sher Bahadur Pun

Farnborough

Lekhani

30

Hira Bahadur BK

Farnborough

Puranogaun

31

Bhim Bahadur Thapa

Farnborough

Righa

32

Sammar Gharti Magar

Fleet

Bhuskat

33

Dipak kumar Kaucha

Folkestone

Righa

34

Shasiram Pun

Folkestone

Righa

35

Deb Bahadur Pun

Folkestone

Torikhola,

36

Ganesh Pun

Folkestone

Righa

37

Kishore Sapkota

Folkestone

Damek

38

Ram Bahadur Pun

Folkestone

Kathekhola  

39

Hom Bahadur Rana

Folkestone

Righa

40

Keshab Prasad Budha

High Wycombe

Taman

41

Tirtha Bahadur Shahi

Reading

Sarkuwa

42

Man Bahadur Thapa

Hounslow

Ransing,kiteni

43

Tam Bahadur Pun

Northolt

Phaparkhet

44

Chitra Thapa

Oxford

Daga Tundanda

45

Surya Thapa

Derby

Daga Tundanda

46

Top Bahadur Thapa

Derby

Daga Tundanda

47

Jit Bahadur Gharti

Peterborough

Taman-

48

Bal Bahadur Pun

Plumstead

Pandavkhani

49

Krishna Bahadur Thapa

Portsmouth

Harichaur-6

50

Danny Pun

Portsmouth

Harichaur-5

51

Bishnu Kaucha

Aldershot

Pandavkhani

52

Khem Bahadur Thapa

Reading

Harichaur 6

53

Dal Bahadur Shahi

Reading

Sarkuwa

54

Bikram Rana

Reading

Barahakot

55

Man Bahadur Thapa

Reading

Barahakot

56

Puran Rana

Reading

Barahakot

57

Mangal  Pun

Reading

Pandavkani

58

Yam Bahadur Pun

Sandhurst

Tangram

59

Rajan Mall

Sandhurst

Baglung Bazaar

60

Dhan Budhathoki

Swindon

Kandebash

61

Hira Bahadur Thapa

Swindon

Pandavkhani

62

Bhim Shrees

Swindon

Righa

63

Devendra Shrestha

Swindon

Baglung Bazaar

64

Balaram Pun Magar

Swindon

Tangram

65

Ashok Budhathoki

Swindon

Kandebash

66

Ganga Bahadur Rana

Tidworth

Rangkhani-9

67

Ser Bahadur Pun

Wallington

Lekhani

68

Om Bahadur Thapa

Wallington

Sagdi

69

Mitra Thapa

Hounslow

Righa

70

Hari Prasad  Gharti Magar

Winchester

Harichaur -6

71

Prem Bahadur Chhantyal

Folkestone

Lekhani

72

Nar Bahadur Pun

Folkestone

Pandavkhani

73

Tara Bahadur Thapa

Folkestone

Righa

74

Chhabilal Pun

Wallington

Lekhani

75

Dolendra Khadka

London

Baglung Bazaar

76

Hari Sherchan

Feltham

Burtibang

77

Lal Bahadur Roka

Feltham

Lekhani

78

Dol  Malla

Feltham

Bamiya

79

Ram Bahadur Thapa

Southampton

Baglung Bazaar

80

Indra Bahadur Pun

Reading

Harichaur-6

81

Bharat Kumar Newar

Aldershot

Baglung Bazaar

82

Maniram Thapa

Aldershot

Pandavkhani

83

Dhan Shrees

Greenwich

Righa

84

Ran Bahadur Pun

London

Torikhola

85

Christina Chhantyal (Lil)

Farnborough

Lekhani

86

Chandra Kala Pun

Aldershot 

Lekhani

87

Tej Bahadur Shreesh 

Farnborough

Barahakot-

88

Lekh Bahadur Pun

Aldershot

Chauraha

89

Gam Prasad Pun

Aldershot

Torikhola -

90

Balbir Pun

Aldershot

Pandavkhani -

91

Padam Bahadur Thapa

Salisbury

Rangkhani -

92

Laxman Malla

Aldershot

Harichaur -

93

Ram Bahadur Thapa

Reading

Banskote-

94

Bhim Bahadur Gharti

Aldershot

Pandavkhani-

95

Tul Bahadur Thapa

Aldershot

Ranshing Kiteni

96

Sudarshan Rajbhandari

London

Baglung Bazaar

97

Jit Bahadur Pun

Peterborough

Chauraha

98

Chandra Kumari Thapa

Farnborough

Righa

99

Man kumari Thapa

Reading

Righa-

100

Ratna Prakash Pun

Plumstead

Bungadovan

101

Trikali Thapa

Tidworth

Rangkhani

102

Tika Kumari Khattri (sita)

Greenford

Baglung Bazaar

103

Dal Bahadur Thapa

Peterborough

Damek

104

Bishnu Rana

Aldershot

Dudhilabhati-

105

Tej Bahadur Shrees

Croydon

Sagdi 

106

Som Bahadur Shrees

Hounslow

Righa

107

Lachhuman Pun

Aldershot

Pandavkhani -

108

Durga Bahadur Pun

Northolt

Chauraha

109

Devimaya Pun

Farnborough

Righa

110

Punkala Pun

Farnborough

Righa

111

Tek Bahadur Pun

Aldershot

Harichaur 6

112

Bal Bahadur Pun

Aldershot

Ransing kiteni

113

Amar Pun

Aldershot

Bhingithe

114

Sarat Thapa

Aldershot

Ransing Kiteni

115

Kabiram Thapa

Swindon

Banskhola

116

Tulsi Thapa

Aldershot

Ransingkiteni-

117

Pabi Thapa

Aldershot

Righa

118

Kausila Rana

Aldershot

Sishakhani

119

Sher Bahadur Pun

Nuneaton

Jaljala

120

Karna Resmi Thapa

Colchester

Jaljala

121

Om Rasmi Thapa

Colchester

Jaljala

122

Resham shrees

QOGLR

Rangkhani

123

Dal Bahadur Budhathoki

Peterborough

Chauraha

124

Jag Bahadur Pun

Peterborough

Chauraha

125

Chhabilal Rana

Aldershot

Ramuwa

126

Kul Bahadur Ale

Aldershot 

Pandavkhani

127

Siddhartha Chanda

Farnborough

Burtibang

128

Ran Kumari Pun

Aldershot

 

129

Jit Bahadur Rana

Aldershot

Rangkhani

130

Bishnu Shrees

Farnborough

Barahakote, Nepalgunj

131

Amar Gharti

Northolt

Ransing Kiteni

132

Ran Bahadur Rana

Plumstead

Ramuwa

133

Padam Bahadur Rana

Aldershot

Banskhola

134

Mukta Bahadur Rana

Aldershot

Banskhola

135

Indra Bahadur Thapa

Aldershot

Banskhola

136

Deumaya Gurung

Aldershot

Baglung Bazaar

137

Pobi Maya Ale

Aldershot

Bhuskat

138

Yam Kumari Bhandari

Camberley

Narethati

139

Dhan Bahadur BK

Aldershot

Harichaur-6

140

Chitra Bahadur Thapa

Andover  

Dagatundanda

141

Yam Bahadur Bahik

Catterick

Kalapatal

142

Sashiram Pun

Aldershot

Pandavkhani

143

Shibalal Thapa

Aldershot

Puranogaun

144

San Bahadur Gharti

Aldershot

Bhingethi

145

Durga Bahadur Shahi

Aldershot

Pandavkhani

146

Dilmaya Paija

Aldershot

Bhingethi

147

Rem Sherchan

Aldershot

Kharbang

148

Nanda Prasad Rana

Aldershot

Bhingethi

149

Til Bahadur Thapa

Aldershot

Bhakunde

150

Karna Bahadur Pun

Hayes, London

Chauraha

151

Yam Bahadur Pun

Maidstone

Pandavkhani

152

Dirga Bahadur KC

Maidstone

Bhimpokhara

153

Om Pun

QGS, Nuneaton

Puranogoun

154

Tom Thapa

Lyneham

Rangkhani

155

Pabita Pun

Aldershot

Torikhola

156

Lal Bahadur Kaucha

Aldershot

Chauraha

157

Chham Gharti

Plumstead

Pandavkhani

158

Rabi Ghimire

Woolwich 

Gwalichaur

159

Jiwan Pun

RGR

Okhale

160

Tek Gurung

RGR

Dudilabhati

161

Padam Kaucha

Folkestone

Chauraha

162

Tek Rana

Salisbury

Jaidi

163

Fulkumar Shrees

RGR

Kadesh

164

Giri Bahik

Canterbury

Kalapatal

165

Yam Bahadur Thapa

Dover

Kalapatal

166

Tankadhoj Pun

Hong Kong

Righa

167

Chandra Pun

Maidstone

Righa

168

Dev Bahadur Pun

Maidstone

Righa

169

Hemchandra Thapa

Maidstone

Banskhola

170

Nandaram Thapa

Plumstead

Resha

171

Gajindra Pun

Plumstead

Sukhaura

172

Jit Bahadur Thapa

Plumstead

Sukhaura

173

Bhim Bahadur Pun

Portsmouth

Harichaur

174

Indra Bahadur Pun

Portsmouth

Narethati

175

Nanda Prasad Kala

QOGLR

Barahakot

176

Bil Bahadur Shrees

Swindon

Rangkhani

177

Lal Bahadur Shrees

Swindon

Righa

178

Bhakta Bahadur Thapa

Aldershot

Baglung  Bazaar

179

Roshan  Chhantyal

Maidstone

Barahakot

180

Rajan Kandel

Folkestone

Binhu

181

Man Bahadur Pun

Nuneaton

Burtibang

182

Tek Gharti

Folkestone

Tari,Gwalichaur

183

Toyanath Shrees

Folkestone

Righa

184

Binod KC

Hounslow

Banglung,Guthi

185

Kamal Paudel

London

Balewa

186

Chitra Budha

Milton Keynes

Burtibang

187

Tika Paudel

Oxford

Rangkhani

188

Mohan Thapa

Peterborough

Tangram

189

Tul Bahadur Thapa

Peterborough

Damek

190

Tika Shrees

Plumstead

Pandavkhani

191

Rebant Pun

Plumstead

Torikhola

192

Kharka Bahadur Pun

Plumstead

Sukhaura

193

Lokendra  Thapa

QOGLR

Baglung Bazaar

194

Rudra Chhantyal

QOGLR

Okhale

195

Bhakta Chhetri

Farnborough

Burtibang

196

Chandra Pun

Farnborough

Baglung Bazar

197

Ran Gurung

Farnborough

Bhuskat

198

Dal Bahadur Thapa

Farnborough

Chhisti

199

Siba Thapa

Folkestone

Righa

200

Toran Pun

Folkestone

Torikhola,Ghasa

201

Bishnu Prasad Pun

Folkestone

Burtinang

202

Sovit Hamal

Basingstoke

Baglung Bazaar

203

Bhim Bahadur Shrees

Reading

Sagdi

204

Bishan Thapa

Reading

Thanthap

205

Nirmala Pun

Reading

Lekhani

206

Man Kumar Kaucha

Sandhurst

Chauraha

207

Chitra Bahadur Pun

Swindon

Rangkhani

208

Kumar Pun

Swindon

Rangkhani

209

Purna Bahadur Thapa

Working

Kandebash

210

Purna Pun

Working

Lekhani

211

Kharka Pun

Amesbury

Righa

212

Bhim Shrees

QOGLR

Bhuskat

213

Chitra Pun

Reading

Chauraha

214

Dhalindra KC

RGR

Bhimpokhara

215

Puskal Serestha

London

Baglung Bazaar

216

Man kumari Chhettri

Aldershot

Baglung Sigana-3

217

Bir Bahadur Shreesh

Ashford

Harichaur-1

218

Surja Bahadur Budhathoki

Northolt

Burtibang-5

219

Til Bahadur Pun

Swindon

Burtibang-6

220

Sunita KC

Southampton

Baglung Bazaar

221

Dhan Bahadur Rana

Northolt

Harichaur-3

222

Kabiraj Chhettri

Aldershot

Baglung Guthi

223

Dal Bahadur Pun

Aldershot

Pandavkhani

224

Yashoda Bura

Reading

Burtibang -3

225

Dil Kumari Chhantyal

Ashford

Lammela -8

226

Bijay Adhikari

Hayes

Baglung, Bazaar

227

Dil Bahadur Thapa

Camberley

Bongadovan -7

228

Kanga Kumari Serestha

Aldershot

Beni, Baglung

229

Rupesh Raj Adhikari

Uxbridge

Baglung Bazaar

230

Kul Bahadur Thapa

Aldershot

Pandavkhani

231

Sashiram Pun

Aldershot

Pandavkhani

232

Chandra Budha

Maidstone

Devisthan

233

Dal Bahadur Pun

Folkestone

Harichaur-5

234

Dipak Malla

 RGR

Banskhola

235

Prem Shrees (2)

 RGR

Shisakhani

236

Prawin Malla

 RGR

Harichaur-5

237

Rosan Thapa

 Folkestone

Banskhola

238

Arjun Malla

 RGR

Banskhola

239

Maniraj Jolmi

 Peterborough

Tangram

240

Subhash Shrees Magar

 Northwood

Rangkhani

241

Jit Bahadur Hamal

 RGR

Burtibang

242

Yubraj Thapa

 Peterborough

Tangram

243

Solman Shrees

 Dover

Harichaur-5

244

Dil Bahadur Thapa

Ashford

Baglung Bazaar

245

Bhakta Thapa

Basingstoke

Righa

246

Harka Bahadur Pun

Bournemouth

Tangram

247

Janga Bahadur Thapa

Bournemouth

Kalapatal

248

Narayan Rijal

Camberley

Balewa

249

Hari Phagami

Camberley

Baglung Bazaar

250

Lal Bahadur Budha

High Wycombe

Taman-3

251

Loku Shrees

Reading

Barahakot

252

Debu Pun

Reading

Righa

253

Bhim Bahadur Thapa

Reading

Righa

254

Khim Bahadur Shrees

RGR

Narethati

255

Pukar Sapkota

Farnborough

Baglung Bazaar

256

Harka Bahadur Chhantyal

Ashford

Lammela

257

Kul Bahadur Thapa

Northolt

Harichaur 6

258

Yam Sherchan

Aldershot

Kharbang

259

Jaya Bahadur Pun

Kennington

Nepane

260

Ram Bahadur Karki

Winchester

Baglung Bazaar

261

Nagendra Thapa

Eastleigh

Baglung Bazaar

262

Dhan Shrees Thapa

Chippenham

Righa

263

Padam Pun

Woolwich

Bareng

264

Devilal Gaire

Grantham

Harichaur-6

265

Debi Prasad Pun

Folkestone

Torikhola

266

Resham Budhathoki

Scotland

Kandebas

267

Yam Malla

Darby

Banskhola

268

Durga Bahadur Khadka

Bridgend

Dhustung, Hatiya 

269

Gangadhar Kandel

Swindon

Binhu

270

Jib Bahadur Shrees

Swindon

Righa

271

Kausila Chhantyal

Aldershot

Rangkhani

272

Ratna Kumari Pun

Aldershot

Rangkhani

273

Nandakali chhantyal

Aldershot

Rangkhani

274

Ran Bahadur Gurung

Aldershot

Bhuskat

275

Ganga Prasad Thapa

Aldershot

Rangkhani

276

Indramati Pun

Aldershot

Chhisti

277

Tak Kumari Malla

Aldershot

Harichaur 5

278

Chandra Bahadur Thapa

Aldershot

Jaimune  9

279

Dhanmaya Pun

Aldershot

Baglung, Guthi

280

Lilawati Pun

Aldershot

Jaimuni

281

Khirmati Chhantyal Pun

Aldershot

Nayagaun 12